top of page
Long Châu Background.png
Background.png

Long Châu Sẻ Chia

Long Châu Sẻ Chia là dự án vì sức khỏe cộng đồng dài hạn của chúng tôi với mục tiêu hỗ trợ về y tế, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền tổ quốc.

VÌ ​CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi mong muốn mọi người dân Việt Nam đều được tiếp cận với điều kiện y tế đạt chuẩn. Với mỗi ngày thuốc, mỗi phần gạo và mỗi sự kiện thăm khám miễn phí, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần chăm lo cuộc sống cộng đồng. 

TRAO SỨC KHỎE, NHẬN YÊU THƯƠNG

Hoạt động thiện nguyện xã hội "Long Châu Sẻ Chia" được khởi động từ tháng 04.2021

SẺ CHIA YÊU THƯƠNG ĐỂ NHÂN LÊN HẠNH PHÚC 

bottom of page