top of page
Long Châu Background.png
Background.png

VÌ MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi xây dựng chuỗi các dự án phát triển bền vững - một hành trình song hành cùng khách hàng của mình từ việc tạo thói quen tốt của mỗi cá nhân hướng đến ý thức trong cả cộng đồng vì mục tiêu bảo vệ môi trường, là bước tiến góp phần nâng cao sức khỏe người dân, giúp nhân rộng những giá trị tốt đẹp đem đến cuộc sống chất lượng và trọn vẹn hơn cho thế hệ người Việt Nam. 

Anh 1.jpg

Thu gom rác thải y tế từ bút tiêm tiểu đường tại các điểm nhà thuốc FPT Long Châu TP. HCM.

Từ 7/2022 hợp tác Sanofi thu gom và xử lý rác thải nhựa từ bút tiêm tiểu đường

2.987 bút tiêm được thu gom và xử lý đúng cách

2A.jpg

Hỗ trợ cho bệnh nhân tiểu đường một khoản phí khi mang bút tiêm cũ đến nhà thuốc để thu gom nhằm khuyến khích thói quen xử lý rác thải y tế tại nguồn đúng cách.

Từ 7/2023, chúng tôi triển khai dự án 'Thu cũ đổi mới bút tiêm tiểu đường'.​

4.828 bút tiêm được thu gom trong 15 ngày triển khai đầu tiên

Các bài báo liên quan

bottom of page